Cenník

Ceny v cenníku sú orientačné a sú uvádzané bez dph. 

Ceny prác podľa veľkosti objektu

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH.

Vizualizácia interiéru

Základom pre výpočet ceny je podlahová plocha riešenej miestnosti + plocha stien a stropu (ak sú riešené)

do 50 m2

od 80€

do 100 m2

od 130€

nad 100 m2

 individuálne

Vizualizácia exteriéru

Základom pre výpočet ceny je podlahová plocha domu. Štandardný výstup obsahuje min. 1 pohľad z každej svetovej strany. Ďalšie pohľady je možné dohodnúť individuálne.

do 100 m2

 od 200€

do 200 m2

od 250€

nad 200 m2

individuálne

Väčšie objekty, administratívne budovy, bytové domy

individuálne

Animované prechádzky (interiér aj exteriér)

Na požiadanie

individuálne

Zameranie skutočného stavu objektu a zhotovenie dokumentácie v mierke 1:100

do 250 m2

od 250€

do 500 m2

od 400€

nad 500 m2

individuálne

Cena za zameranie sa odvíja od podmienok, za ktorých bolo zameranie uskutočnené (plná prevádzka, prázdna budova,...), vzdialenosti objektu (cestovné náklady), vyhotovenia detailov a pod. Konkrétnu cenovú ponuku spracujeme na požiadanie.

Dodanie 

Doba dodania práce je štandardne do siedmych dní, bližšiu informáciu Vám poskytneme po kontaktovaní. 

Ceny sa odvíjajú od množstva práce, časovej náročnosti (termínu dodania), zložitosti použitých prvkov a veľkosti jednotlivých miestností, a boli stanovené na základe doporučení sadzobníka UNIKA pre rok 2016, platia pre slovenských zákazníkov. Konkrétnu cenovú ponuku Vám radi vypracujeme.