KempingVan

Auto/dodávka/karavan?

Sem vložte podnadpis

Celá myšlienka vytvorenia kempingvanu vznikla z nášho pracovného zamerania, výroby a stavby drevodomov. Po pandémii a s ňou súvisiacim zníženým dopytom po stavbách rodinných domov sme sa vo firme zamerali na výrobu menších, mobilných drevodomov. Tento náš produkt si našiel svoju cieľovú skupinu, ľudia sa sťahujú z miest viac do prírody a na vidiek. Čím ďalej viac času trávia s rodinami aj na dovolenkách na Slovensku, a hľadajú alternatívne spôsoby dovolenkovania, ktoré im prinesú nový zážitok z dovolenkovania. Viacero zákazníkov nás oslovilo s možnosťou prenájmu mobilného domu za takýmto účelom. Takáto možnosť je ale logisticky veľmi náročná, ako na prípravu pozemku, tak na prepravu mobilného domu. Preto sme myšlienku mobilného domu preniesli do menšej varianty KempingVanu. V ňom spájame myšlienku malého mobilného domu s možnosťou cestovania, resp. premiestnenia bez akýchkoľvek ťažkostí. 

KempingVan je dodávka prerobená na víkendové kempovanie v prírode a dovolenky. Je menší, obratnejší, a vytvorený priamo do podmienok "moderného" kempu, ako alternatíva spania pod stanom. 


Preskúmajte neznáme miesta, na ktoré nevedie spevnená cesta. 

Vybavenie KempingVanu poskytuje plnohodnotný pobyt pre 2-4 osoby.

Denné, ale aj nočné poznávanie sa premení na nezabudnuteľný zážitok.