Funkčné dekoračné radiátory ručnej výroby

Dekoračné radiátory

... pre Vás vyrábame od roku 2007. Po desiatich rokoch fungovania sme sa rozhodli modernizovať niektoré typy radiátorov, doplniť sortiment a prezentovať celú tvorbu pod novým názvom. Všetky radiátory sú dizajnové, s prepracovanýnmi detailami a tvarmi pre najefektívnejšie využitie vykurovacej plochy. Výroba radiátorov je zákazková, každý jeden kúsok môžme individuálne prispôsobiť Vašim požiadavkám a potrebám. 


Radiátory vyrábame v prevedeniach:

Lakované - výrobky z čiernej ocele, lakované práškovou farbou podľa Vášho výberu farby zo vzorkovníka odtieňov RAL 

Leštené - výrobky z leštenej nerezovej ocele, alebo matnej nerezovej ocele doplnené dekoračnými prvkami z leštenej nerezovej ocele 

Brúsené - výrobky z matnej nerezovej ocele s brúseným povrchom 

Wood decor - výrobky z nerezovej alebo čiernej ocele doplnené drevenými dekoračnými prvkami 

Príslušenstvo 

Ako príslušenstvo je možné dodať ventily, elektrické vykurovacie tyče s výkonom od 150-800W, madlá na uteráky a závesné vešiačiky. Nie všetky modely je možné vo vykurovacích sústavách použiť pre kombinované vykurovanie

Zákazková výroba

Okrem štandardných typov radiátorov ponúkame aj zákazkovú výrobu priamo na mieru pre každého zákazníka. Stačia malé zmeny dizajnu, alebo úplne nový návrh. Na základe jednoduchej skice spracujeme 3D vizualizáciu a po odsúhlasení dizajnu spustíme výrobu vášho jedinečného radiátora. 

Použitie 

Radiátory sú určené na vykurovanie kúpeľní, chodieb, WC, kuchýň, posiľňovní, obývacích izieb, kancelárií a iných obytných a úžitkových priestorov. Sú určené pre vykurovacie sústavy v individuálnej aj hromadnej výstavbe, v ktorých sa používa upravená voda alebo iná teplonosná látka (ČSN 07 7401) s max. pracovnou teplotou 110°C, a to s núteným alebo samoťažným obehom s pracovným pretlakom do 0,6MPa. Radiátory s kombinovaním je možné umiestniť v zóne 2 podľa ČSN 33 2000-7-701 vedľa vane, sprchového kúta alebo umývadla za dodržania minimálnych vzdialeností. V radiátoroch nesmú byť použité teplonosné médiá, ktoré agresívne pôsobia na mateirál radiátora.

Údržba 

Na čistenie radiátorov používajte vlhkú utierku z mikrovlákna. V žiadnom prípade nie je vhodné použitie abrazívnych alebo chemických čistiacich prostreidkov. Na nerezové radiátory odporúčame použiť špeciálny čistiaci prostriedok na nehrdzavejúcu oceľ (možné doobjednať). Pri použití v náročnejšom prostredí (napríklad bazény, sauny, ..) odporúčame na radiátory použiť špeciálny ochranný prostriedok (vosk alebo olej) určený na ochranu vzhľadu nerezovej ocele. Pri zanesení radiátora z dôvodu usadzovania chemických látok a nečistôt obsiahnutých vo vode je nutné radiátor vyčistiť chemickým preplachom s použitím čistiacich látok, ktoré nereagujú s materiálom radiátora a nespôsobia jeho poškodenie. 

Všetky výrobky

sú vyrobené

na Slovensku

Naše realizácie

Prezrite si pár obrázkov našej práce, už namontovaných radiátorov, ktoré plnia svoju funkciu v mnohých rodinách po celom Slovensku.

... a takto môže vyzerať kombinované vykurovanie na teplú vodu doplnené o elektrickú výhrevnú špirálu.

Dôležité informácie

Bezpečnostné pokyny: 

Pri manipuláci a používaní radiátorov dbajte na bezpečnosť. Radiátory sú zariadenia pracujúce pri vysokých tlakoch a teplotách. Je nutné dodržiavať nasledujúce pokyny: 

- zariadenie môže pracovať len v zhode s jeho určením

- pri manipulácii s radiátormi je nutné používať ochranné prostriedky 
- radiátor je možné uviesť do prevádzky, až keď je riadne pripojený a                   ukotvený. Zároveň nesmie byť mechanicky ani inak poškodený. 
- radiátor sa nesmie prevádzkovať, ak by bol nebezpečný pre okolie 
- montáž a uvedenie do prevádzky odporúčame zveriť vyškolenej osobe                         (po dohode vieme zabezpečiť dovoz spolu s montážou)
- radiátor nezakrývajte, znižuje to jeho účinnosť 
- v prípade poškodenia je nutné radiátor odstaviť z prevádzky 
- úpravy a demontáž radiátora je možné robiť, až keď je zabezpečený únik         média, tlak v radiátore poklesne na hodnotu atmosférického tlaku a teplota       radiátora klesne pod 40°C, ale zároveň musí byť vyššia ako 10°C.

Radiátory sú vyrábané v zmysle EN 442-1. Štandardne sú vyrábané z austenitickej chómniklovej ocele 1.4301 (AISI 304), pokiaľ nieje dohodnutý iný materiál pri objednaní. Radiátory sú zvárané s použitím prídavného materiálu z austenitickej chrómnikelmolybdénovej ocele pre zvýšenie odolnosti radiátorov v oblasti zvarov. Každý radiátor prejde kontrolou a skúškou tesnosti. Štandardné pripojenie je G 1/2". Radiátory sú vybavené závesnými konzolami pre uchytenie na stenu. Radiátory určené pre umiestnenie na podlahu sú vybavené kotviacimi pätkami. 

Záruka a záručné podmienky Na radiátory vyrobené z nerezovej ocele poskytujeme záruku 10 rokov, na produkty z obyčajnej ocele 5 rokov. Záruka je poskytovaná na tesnosť a odolnosť voči korózii. Pre ostatné príslušenstvo dodávané k radiátoru platí záruka 2 roky. Záruka je platná len v prípade riadne vyplneného záručného listu. Zodpovednosť za vady, pre ktoré platí záručná doba, zaniká, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej prebieha reklamácia, v prípade, ak reklamácia bola uznaná. Záručná doba začína plynúť dňom predaja. 

Záruka sa nevzťahuje na:

- závady vzniknuté dopravou, manipuláciou a skladovaním
- závady vzniknuté nesprávnym používaním a údržbou
- závady vzniknuté neodbornou manipuláciou
- mechanické alebo iné poškodenie vzniknuté pre neočakávanej situácii (napríklad požiar, záplava, zemetrasenie, ...)

- závady vzniknuté použitím v nesprávnych, alebo extrémnych podmienkach
- poškodenie v dôsledku nedodržania doporučeného obsahu chemických látok vo vykurovacej sústave a teplonosných médiách

Vrátenie tovaru 

Tovar pri vrátení musí byť nepoškodený, nepoužitý, v pôvodnom obale. Náklady na dopravu hradí odberateľ. Odberateľovi bude účtovaný storno poplatok, a to vo výške 60% kúpnej ceny. 

Reklamácia 

Kupujúci je povinný tovar prevziať a bez zbytočného odkladu informovať o zistených závadách predávajúceho. Neskoršie reklamácie zjavných vád nebudú predávajúcim uznané. Predávajúci má právo požadovať úhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie v plnej výške, ak reklamácia nebude uznaná.